การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )

การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )“ STAD ” คือ “Student Teams Achievement Division” กระบวนการดำเนินการมีดังนี้ 1 จัดผู้เรียนเข้ากลุ่มคละคว… อ่านต่อ การเรียนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.เอ.ดี. ( STAD )