ลูกเสือ โลก ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell)

การ ลูกเสือ เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเป็นแห่งแรกในโลก เมื่อ พ.ศ.2451 โดยพลโท ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell) หรือ B-P มูลเหตุจูงใจที่ตั้งกองลูกเ… อ่านต่อ ลูกเสือ โลก ลอร์ด เบเดน เพาเวลล์ (Lord Baden Powell)