fbpx
Browsing Tag

ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ เรื่อง…
Read More...

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน…
Read More...

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง…
Read More...

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร เรื่อง…
Read More...

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ…
Read More...

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ' ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ เรื่อง…
Read More...

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สพป.นครพนม เขต 2 รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นิติกร …
Read More...

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอน…
Read More...

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง

สพป.อุดรธานี เขต 3 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ เรื่อง…
Read More...

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสตรีชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา โดย ครูประถม รับสมัครราชการ รายละเอียดมีดังนี้ค่ะ ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสตรีชัยภูมิ…
Read More...