fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ขอนแก่น

เทศบาลตำบลทะเมนชัย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ…

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถนนอภัย…

สพป.มหาสารคาม เขต 1 รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1…

โรงพยาบาลหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลหนองคายรายละเอียดอื่นๆ…

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดอื่นๆ…

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2562สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตรายละเอียดอื่นๆคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว…

โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา หมู่ที่ 6 ตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง…

โรงพยาบาลยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่ตั้งแต่วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562 สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยโสธรในวันและเวลาราชการ รายละเอียดอื่นๆ…

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ รับสมัครวันที่18-24 พฤศจิกายน 2562สถานที่รับสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดอื่นๆ…