fbpx
Browsing Tag

ขั้นตอนการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่

          Krupatom ขอนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง            เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครูตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561…
Read More...