ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2

ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่าลืมบันทึกจดจำความรู้ไว้ด้วยนะ ตัวอย่าง การสร้างหน้า Title game และการสร้างปุ่ม Construct2  สอน Construct… อ่านต่อ ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2