ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

NT (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555