fbpx
Browsing Tag

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) ในปีการศึกษา 2557แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ่งการสอบเป็น ด้านภาษาให้เวลาสอบ 60 นาที ด้านคำนวณให้เวลาสอบ 90 นาที ด้านเหตุผลให้เวลาสอบ…
Read More...