ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2559 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วน… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559