แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว ป. 1

แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          หลังจากที่ได้นำไฟล์แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มาแบ่งปัน คราวนี้ก็มาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กันบ้าง ซึ่งยังคงเป็นไฟล์ PDF ใช้… อ่านต่อ แบบฝึกหัดคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 ข้อสอบกลางปี   คณิตศาสตร์     ป.1    ฉบับที่1 ตอนที่ 1 ปรนัย คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว “2” อ่านว่าอย่างไร 1  หนึ่ง 2… อ่านต่อ คณิตศาสตร์ ป.1