fbpx
Browsing Tag

ครูดีไม่มีอบายมุข

3 ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุข

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าว ตัวอย่างแนวทางการเขียนครูดีไม่มีอบายมุขจำนวน 3 ตัวอย่าง  ได้แก่ตัวอย่างการเขียนของคุณครูภฌลดา ปรางควิรยาตัวอย่างการเขียนของคุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์ และตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน มาฝากครูประถม…
Read More...

ใบสมัครและประกาศส่งผลงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี62

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวใบสมัครและประกาศส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุขปี2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.)และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)…
Read More...