ครูดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

ครูดี นั้นหายากยิ่งกว่าที่จะหาเพชร เพชรดี เพชรแท้ เพียงแค่มีเงินเดินเข้าไปร้านเพชรก็ได้เพชร แต่ครูดี ครูแท้ ๆ นั้น บางครั้งเราต้องเสาะแสวงหา “ทั… อ่านต่อ ครูดี ควรมีคุณสมบัติอย่างไร