เช็คด่วน!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ปี 2561

    วันนี้มีหลักสูตรที่ใช้เพื่อสำหรับการสอบเข้ารับราชการครูตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ มาฝากนะครับ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชกา… อ่านต่อ เช็คด่วน!! หลักสูตรการสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด กทม. ปี 2561

ประกาศ ว16/2561 เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย

แม้ว่าในปีพ.ศ.2561 นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่มีประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ แต่ข้อมูลที่จะขอนำเสนอข้อมูลให้เพื่… อ่านต่อ ประกาศ ว16/2561 เรื่องคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศให้ใช้การประเมินวิทยฐานะแนวทางใหม่ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่าน… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย…กับการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์ใหม่

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย คือ ตำแหน่งข้าราชการที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ผู้ที่จะสอบแข่งขันเพื่อ… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย คืออะไร

ครูผู้ช่วย

แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

การประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของ ครูผู้ช่วย  มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1   การปฎิบัติตน   ประกอบด้วย วินัย คุณธร… อ่านต่อ แบบสรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย แผนภูมิ

ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย  ครูผู้ช่วย ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ การนับเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปีให้นับวันเข้าปฏิบัติราชการ วันแรกเป็นวันเริ่มต้นแล… อ่านต่อ ครูผู้ช่วย แผนภูมิแสดงขั้นตอนการประเมินครูผู้ช่วย