fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ครูมืออาชีพ

38 วิธีสู่ความเป็นครูมืออาชีพ!

การพัฒนา ครู อาจารย์ก็เหมือนการพัฒนาประเทศ พัฒนาโลก หากครูซึ่งเป็นผู้ประสาทวิชาขาด แนวทางในการพัฒนาตนแล้ว คงจะไม่สามารถพัฒนาคำสอนหรือบทเรียนให้ทันตามโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ มีวิธีการดังนี้ ... 1. ครู จะมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสอน…
Read More...