เกณฑ์พิจารณาและแนวทางการคัดเลือก โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

สำหรับคุณครูประถมที่ติดตามข่าวแนวทางการคัดเลือกสถาบันการศึกษาตามโครงการ “ครูรัก(ษ์)ถิ่น”  วันนี้เราได้นำข่าว แนวทางการคัดเลือกสถาบันการศึก… อ่านต่อ เกณฑ์พิจารณาและแนวทางการคัดเลือก โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น