สพฐ.จัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอาหารกลางวัน พร้อมจัดให้มีครูโภชนาการทุก รร. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวัน

สำหรับคูณครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหาร… อ่านต่อ สพฐ.จัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอาหารกลางวัน พร้อมจัดให้มีครูโภชนาการทุก รร. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวัน