กำหนดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test ) 2562

กำหนดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test ) 2562 จะมีขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลสอบในวันที่ 30 เมษายน 2562 สำหรับค… อ่านต่อ กำหนดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT (National Test ) 2562