คอมพิวเตอร์มีความสำคัญในปัจจุบัน

คอมพิวเตอร์มีความสำคัญ ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ความสำคัญ 1.สามารถบันทึกข้อมูลต่… อ่านต่อ คอมพิวเตอร์มีความสำคัญในปัจจุบัน