โปรแกรม Scratch เบื้องต้น

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch

คำสั่งพื้นฐานของ Scratch Script คำสั่งทำให้ Scratch มีการเคลื่อนไหว สีสัน และปฏิสัมพันธ์ คำสั่งของ Scratch ถูกแบ่งออกเป็นหมวด 10 หมวด คือ Mo… อ่านต่อ คำสั่งพื้นฐานของ Scratch