คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี

คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี

       ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ออกคำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง การปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศ… อ่านต่อ คำแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2561 เรื่องการปรับหลักสูตรครูเป็น 4 ปี