“คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”  วันนี้เว็บไซต์ครูประถม ได้นำข่าวสารเกี่ยวกับ คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทา… อ่านต่อ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2562 ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษ