fbpx
Browsing Tag

คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีสถาบันทั้งสิ้น 58 แห่ง จำนวน 59 หลักสูตร (เพิ่มเติม ณ วันที่ 4 มี.ค.62) โดยได้มีประกาศตามเอกสานดังนี้ เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑…
Read More...