fbpx
Browsing Tag

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา

คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา ครูประถม รวมไว้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานเพื่อการศึกษาได้ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ป. ๑-๖ ชุดนี้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้…
Read More...

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย

คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และม.5 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.1 เล่ม 1 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2 เล่ม 1 คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.4 เล่ม 1 คู่มือครู…
Read More...