คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย

          วันนี้ Krupatom ขอแนะนำถึง คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารของแต่ละโรงเรียนวัด จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใ… อ่านต่อ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย