fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

งานราชการ ภาคเหนือ

โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย

โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6500 บาท…

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 14-28 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (ครูอัตราจ้าง) 1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน…

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 อัตรา…

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-22 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ชื่อตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์  1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 8600 บาท…

เทศบาลตำบลหนองควาย รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

เทศบาลตำบลหนองควาย รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ชื่อตำแหน่ง: คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน…

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง:…