fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

งานราชการ ภาคใต้

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสุขศึกษา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักสุขศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน ตำแหน่ง นักสุขศึกษา 1 อัตรา - อัตราค่าจ้างเดือนละ 11230 บาท…

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15000 บาท…

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา รับสมัครอาจารย์พิเศษ สาขาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งอาจารย์พิเศษ 1 อัตรา คุณสมบัติ -…

เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ชื่อตำแหน่ง: คนงาน (งานสวนสาธารณะ) จำนวน 1 อัตรา…

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา

โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน งบรายได้สถานศึกษา ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา…

โรงเรียนบ้านบางเหรียง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านบางเหรียง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 8000 บาท…

ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ม.อ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา อัตราเงินเดือน: 11500 บาท + ค่าครองชีพ 785…

อบต.คลองลุ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อบต.คลองลุ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์…

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท 2. พนักงานบริการ หลายอัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท…

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 ตุลาคม 2562รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1. ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี จำนวน 1 อัตรา…