fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

จรรยาบรรณครู

กมว. เตรียมประชุม ยกเลิก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

กมว. เตรียมประชุม ยกเลิก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) 5พ.ย.62 วันนี้ กมว. ชง บอร์ด คุรุสภา ยกเลิก ป.บัณฑิต หาหลักสูตรอื่น ทดแทน “เอกชัย” มีเรื่องร้องเรียนปัญหาการกระทำผิดทางจรรยาบรรณกว่า 800 เรื่อง ลั่น ความผิดเรื่องทำอนาจาร…
Read More...