ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ… อ่านต่อ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)