นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ครั้งนี้ได้มีนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และแผนยุทธศานสตร์พัฒนาโรงเร… อ่านต่อ นโยบายการบริหาร และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2562 – 2565

สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก

สำหรับครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. จะมีการเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562-2565 เพื่อเร่งพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล่ำทางการศึกษา … อ่านต่อ สพฐ. จัดงบประมาณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก