fbpx
Browsing Tag

ดูผลสอบNT

เช็คผลสอบ RT แบบรายบุคคล

วันนี้ผลสอบ RT ประกาศแล้ว ทำให้มีการสอบถามถุึงแนวทางการตรวจสอบคะแนนของนักเรียน โดยผู้ปกครองหลายๆท่านให้ความสนใจเพราะการสอบอ่านออกเขียนได้นั้นเพราะ เป็นรากฐานของการเรียนรู้ ครูประถมจึงนำลิงค์ สำหรับเข้าไปตรวจสอบคะแนนสอบของบุตรหลาน…
Read More...