ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก

ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก

ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก ครูที่ดี การศึกษาตะวันตก นั้น (เฮลซองและวีคส์ อ้างใน ไพพรรณ เกียรติโชติชัย 2536:52-58) ได้สรุปแนวความคิดของครูที่ดีไว้เป็นระบ… อ่านต่อ ครูที่ดีตามแนวคิดในวงการการศึกษาตะวันตก