fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

ทำแบบทดสอบรับเกียรติบัตร

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย จากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย รับเกียรติบัตรฟรี

ทำแบบทดสอบออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัยชุดทดสอบความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย จัดทำโดย ชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ถูกตั้งเเต่ 16 ข้อ หรือ 80% ขึ้นไป จะมีเกียรติบัตรส่งไปให้ทางอีเมล…