fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

ทุกกลุ่มสาระ

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562>อัพเดท 11-12-61ชั้นข้อสอบปีป1แบบทดสอบการอ่าน เขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1…