นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีว… อ่านต่อ นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ