fbpx
ครูประถม.คอม
พัฒนาการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็กไทย
Browsing Tag

นักวิทยาสตร์คนสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ศึกษาค้นคว้าพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นในทุกด้าน…