fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

นักเรียน

มีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ นร. จำตัวเลข ได้บ้างคะ

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอหยิบยกนำ คำถามจากคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่กำลังมีข้อสงสัย ในการจัดการเรียนการสอน ลูก ว่าจะทำอย่างไรให้ ลูกๆ นั้นมีความจำเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวเลขได้มกาขึ้นและเร็วขึ้น  ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จะมาแนะนำ…

ศธ. แจ้งด่วน แต่งชุดดำ ในวันอังคารที่ 11 ก.พ.2563

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียครั้งใหญ่ที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.2563 นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทุกคนทุกสังกัด ร่วมกันแต่งชุดดำ ในวันอังคารที่ 11 ก.พ.2563…

โหลด แผนบูรณา การวิชาการงานอาชีพ ศิลปะ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา เทอม 2

สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะหาการบ้าน แบบฝึกหัดให้ลูกๆทำ เชิญทางนี่ได้เลยค่ะ ตรงนี้ค่ะ เอาไปสอนลูกๆก่อนเปิดเทอมได้เลยแผนบูรณาการวิชาการงานอาชีพ ศิลปะ สังคม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา เทอม 2ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖…

มาตรการดูแลสุขภาพนักเรียนเกี่ยวกับการนำหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนไปโรงเรียน เกินจำเป็น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษารณรงค์ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาในการนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียไปโรงเรียนเกินจำเป็น นั้นในการนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย…

การลงโทษนักเรียนนักศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

การลงโทษตามระเบียบนี้ เป็นการลงโทษโดยสถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอน ที่จะแก้นิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปเท่านั้นระเบียบฯ นี้ ห้ามลงโทษด้วยวิธีรุนแรง…