40คนต่อห้อง รับสมัคร

สพฐ.ถก200โรงเรียนดังปลดล็อกเกณฑ์นักเรียน40 คนต่อห้อง 

สพฐ.ถก200โรงเรียนดังปลดล็อกเกณฑ์นักเรียน40 คนต่อห้อง  40คนต่อห้อง สพฐ.หารือ 200 โรงเรียนดัง ถกแนวทางรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 หลังประกาศล็อกจำนวนนักเ… อ่านต่อ สพฐ.ถก200โรงเรียนดังปลดล็อกเกณฑ์นักเรียน40 คนต่อห้อง