fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
แท็กการท่องเว็บ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์

สพฐ.จัดตั้ง ศูนย์บริหารจัดการอาหารกลางวัน พร้อมจัดให้มีครูโภชนาการทุก รร.…

สำหรับคูณครูประถมที่ติดตามข่าว สพฐ. ตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัด สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวัน เพื่อแก้ปัญหาการทุจริตอาหารกลางวัน3 ก.ย. 62  นายสุเทพ ชิตยวงษ์…

เริ่มนำร่อง โรงเรียนสอน Coding 3,000 แห่ง ในภาคเรียนที่ 2/2562 นี้

เป็นเรื่องที่หน้ายินดีสำหรับ ครูประถม ที่จะมีการเรียนการสอนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน Coding สำหรับนักเรียนเพิ่มเข้ามา เพราะโลกของเราทุกวันนี้มีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเร็วมากขอบคุณที่มาของภาพจาก: TechCrunch .com…