fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

น้อยกว่า ๖กิโลเกมตร

เตรียมตัวให้พร้อม สพฐ. พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร

เห็นชอบให้ สพฐ. พิจารณาควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตรข่าววันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า…