บทบาทของคอมพิวเตอร์

บทบาทของคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในระบบการทำงานต่างๆ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกต่อระบบการทำงานต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม 1. … อ่านต่อ บทบาทของคอมพิวเตอร์