fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

บทบาทหน้าที่ครู

คำว่า คุณครู TEACHER บทบาทหน้าที่ ที่คนเป็นครูได้รับ

คุณครู เมื่อได้ยินคำนี้แล้วเรานึกถึงอะไร ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกคนต่างเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเอง เราต่างสนุกกับสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นกับความทันสมัยที่เกิดขึ้น คิดแต่จะสร้างความสุขสบายจนลืมสร้างฐานที่สำคัญของชัวิต นั่นคือ…