คำว่า คุณครู TEACHER บทบาทหน้าที่ ที่คนเป็นครูได้รับ

คุณครู เมื่อได้ยินคำนี้แล้วเรานึกถึงอะไร ในสภาพสังคมปัจจุบันที่ทุกคนต่างเร่งรีบจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเอง เราต่างสนุกกับสิ่งรอบตัวที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นกับ… อ่านต่อ คำว่า คุณครู TEACHER บทบาทหน้าที่ ที่คนเป็นครูได้รับ