fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

บริษัท ปิโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สพฐ. เป็นเจ้าภาพ (Host) จัดงาน EDUCA 2019 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12

สพฐ. อนุญาตให้คุณครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมทางการศึกษา EDUCA 2019 ตามความสมัครใจ ดูข้อมูลเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่มา: Educathai