บอร์ดอิสระ 8วิชา

บอร์ดอิสระสรุปปฎิรูปหลักสูตรป.1-ป.3 เลิกเรียน 8 สาระวิชา

บอร์ดอิสระ สรุปปฎิรูปหลักสูตรป.1-ป.3 เลิกเรียน 8 สาระวิชา เลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3 คกก.อิสระฯ ชูงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนเด็กประถมต้น เตรีย… อ่านต่อ บอร์ดอิสระสรุปปฎิรูปหลักสูตรป.1-ป.3 เลิกเรียน 8 สาระวิชา