fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

บำนาญ

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่ายบำเหน็จ ให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เริ่ม 1 ก.ค. 62

ครูประถม ท่านใดที่รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป สามารถแจ้งขอรับตามสิทธิ โดยครูประถมจะต้องมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากครูประถมที่รับบำนาญ…