ข้าราชการเกษียณ

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง ทั้งชนิดที่เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. ครูประถม ขอนำข้อมูลดีดีมาประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านได้ทราบว่า… อ่านต่อ ข้าราชการเกษียณ แล้ว…ได้อะไรบ้าง

บำเหน็จบำนาญ

พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าราชการ หมายถึง ทหารและข้าราชการพลเรือน ทหาร หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประท… อ่านต่อ บำเหน็จบำนาญ