ดาวน์โหลดฟรี ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ

ดาวน์โหลดฟรี ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพครู (ID Plan) ตามประกาศ … อ่านต่อ ดาวน์โหลดฟรี ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก 5 แบบ