fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ประจำปี 63

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศึกษานิเทศก์

ร่วมยินดี กับการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ศน.ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๑๐๕9สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓00๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง…

เตรียมเปิดสอบปี63 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ว ๕๓๐สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐99 กุมภาพันธ์…