รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ป.1-ม.6

รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ป.1-ม.6

รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ตั้งแต่ชั้น ประถม 1 – มัธยม 6 เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ใช้หนังสือของสำนักพิมพ์ วพ. แผนการจัดก… อ่านต่อ รวมแผนการสอนของ วพ.‎ กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ทุกรายวิชา ป.1-ม.6

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา     ข้อมูลจาก : Google Drive คุณวันเพ็… อ่านต่อ สื่อการสอนคำพังเพยสุภาษิตและสำนวนไทย

ประถม

ประถม ศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการ ประถม ศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย:  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการ ประถม ศึกษา… อ่านต่อ ประถม ศึกษา