นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)

    นิโคลา เทสลา เกิดเมื่อ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2399 – ถึงแก่กรรม 7 มกราคม พ.ศ. 2486 (86 ปี) เป็นนักประดิษฐ์, นักฟิสิกส์, วิศวกรเครื่องกล, … อ่านต่อ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)