ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู

ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู แต่ให้เกิดความหลากหลายไม่ใช่ใช้วิธีการเดียวประเมินทั่วประเทศ แต่ต้องเป็นการประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละบริบทขอ… อ่านต่อ ปรับแก้วิธีประเมินว.20 เน้นไม่สร้างภาระครู